TARIFE I.N.E.C.

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 62/C/2020 din 10.01.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 29 din 16.01.2020 - Partea I, taxa de expertiză a fost majorată la 1100 lei pentru 1-3 probleme și 110 lei pentru fiecare obiectiv suplimentar:

 

      Tariful expertizei în funcţie de obiectivele dispuse [LEI]
Genul expertizei Situația 1 - 3 probleme Pentru fiecare problemă suplimentară
Expertiza criminalistică Prima expertiză 1100  110
Fiecare nouă expertiză 1100 110

Modalitatea de plată a taxelor de expertiză

Taxa pentru efectuarea expertizei, în cuantumul stabilit de expertul desemnat să efectueze lucrarea, poate fi achitată:

- prin ordin de plată sau mandat poştal în contul nr. RO15TREZ70520G330400XXXX, deschis la Trezoreria Statului Sector 5, Bucureşti, sau
- prin internet banking sau transfer bancar în contul IBAN: RO37UGBI0000132030236RON deschis la banca Garantibank BBVA

La rubrica beneficiar va fi trecut „INEC”, Cod Unic de Identificare fiscală (CUI) 4420635.
La rubrica pentru corespondenţă a ordinului de plată, mandatului poştal sau transferului bancar vă rugăm să menționați “Taxă efectuare expertiză”, numărul de dosar în care s-a solicitat expertiza şi numele părţii/părților.

În lipsa acestor date este posibil să apară întârzieri cauzate de imposibilitatea confirmării contabile a plăţii.