TARIFE I.N.E.C.

Prin  Ordinul 68/C/2023  privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine publicat în Monitorul Oficial nr. 81 din 31.01.2023, taxa de expertiză este de 1.368 lei pentru 1 – 3 probleme și 137 lei pentru fiecare obiectiv suplimentar:

 

      Tariful expertizei în funcţie de obiectivele dispuse [LEI]
Genul expertizei Situația 1 - 3 probleme Pentru fiecare problemă suplimentară
Expertiza criminalistică Prima expertiză 1368 137
Fiecare nouă expertiză 1368 137

Modalitatea de plată a taxelor de expertiză

Taxa pentru efectuarea expertizei, în cuantumul stabilit de expertul desemnat să efectueze lucrarea, poate fi achitată:

- prin ordin de plată sau mandat poştal în contul nr. RO15TREZ70520G330400XXXX, deschis la Trezoreria Statului Sector 5, Bucureşti, sau
- prin internet banking sau transfer bancar în contul IBAN: RO37UGBI0000132030236RON deschis la banca Garantibank BBVA

La rubrica beneficiar va fi trecut „INEC”, Cod Unic de Identificare fiscală (CUI) 4420635.
La rubrica pentru corespondenţă a ordinului de plată, mandatului poştal sau transferului bancar vă rugăm să menționați “Taxă efectuare expertiză”, numărul de dosar în care s-a solicitat expertiza şi numele părţii/părților.

În lipsa acestor date este posibil să apară întârzieri cauzate de imposibilitatea confirmării contabile a plăţii.