Adresa

Blvd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, Bucureşti 050014, România web: http://www.inec.ro

Contact

Telefon: 021 / 310 3291

Fax: 021 / 315 8497

e-mail: inec@inec.ro 

Program de lucru

Luni-Vineri: 8.00 - 16.00

Depuneri

Pentru depunerea prin mijloace electronice a petițiilor se va utiliza adresa de e-mail: inec@inec.ro.

Director

Grigoraș BEȚIU

Program de audienţe

Joi: ora 10.00

Responsabil cu achiziţii: Tiberiu ALBICI , Dumitru GHERGHE
Şef Serviciu Financiar-Contabil: Valentin OLTEANU
Responsabil cu implementarea Legii nr.544/2001: Grigoraș BEȚIU