AVERTIZORI ÎN INTERES PUBLIC

 

Raportări în sensul Legii nr. 361 din 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

INFORMAȚII GENERALE

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii (persoane denumite generic avertizori în interes public) sunt acele persoane fizice care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional.

Aceste persoane pot realiza raportarea folosind una dintre următoarele modalități:

CANALUL INTERN DE RAPORTARE/SOLICITARE CONSILIERE

Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă, au la dispoziție următoarele modalități de raportare internă:

  • Prin e-mail, la adresa electronică integritate@inec.ro;
  • Prin intermediul serviciilor poștale la adresa: Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5, București, menționând clar pe plic ca destinatar persoana responsabilă pentru primirea, înregistrarea, examinarea și aplicarea acțiunilor subsecvente la nivel intern (domnul MIREA Constantin);
  • În prezența persoanei responsabile (față în față - cu programare prealabilă făcută prin adresa de e-mail menționată mai sus).

CANALUL EXTERN DE RAPORTARE/SOLICITARE CONSILIERE

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern – Agenția Națională de Integritate – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

Conversațiile vor fi înregistrate automat;

  • Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
  • Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail avertizari@integritate.eu).

DOCUMENTE UTILE

Institutul Național de Expertize Criminalistice asigură confidențialitatea cu privire la identitatea avertizorului în interes public.