1. Măsuri de ordin organizatoric pentru reducerea timpilor de efectuare a expertizelor;
 2. Aprobarea regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a activității de expertiză criminalistică în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și a Laboratoarelor Interjudețene de Expertize Criminalistice;                            
 3. Ocuparea posturilor vacante de expert criminalist, respectiv efectuarea demersurilor la nivelul MJ pentru obținerea unor noi posturi pe specialitățile cu încărcare mare (accidente de trafic terestru);
 4. Înființarea unui nou laborator de expertize criminalistice la Constanța, pentru descongestionarea activității la nivelul L.I.E.C. București și mărirea schemei de personal pe specialitățile cu cea mai mare încărcare;
 5. Menținerea acreditării institutului conform standardului de calitate ISO/CEI 17025;
 6. Modificarea Legii 567/2004, a H.G. nr. 75/2000 și a H.G. nr. 368/1998, pentru eliminarea disfuncționalităților constatate în activitatea institutului;
 7. Actualizarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de avansare în grade profesionale a personalului de specialitate criminalistică din cadrul I.N.E.C.;
 8. Identificarea și elaborarea unor noi programe de pregătire sau perfecționare profesională continuă a experților criminaliști.
 9. Achiziționarea echipamentelor și programelor conform planului de achiziții publice;
 10. Participarea la teste colaborative organizate în cadrul I.N.E.C. sau de alte laboratoare din sistemul european ENFSI;
 11. Realizarea de către șefii de sectoare și de laboratoare a unor controale operative curente asupra activității experților criminaliști din subordine;
 12. Continuarea colaborării cu Institutul Naţional al Magistraturii, în vederea pregătirii viitorilor magistraţi cu privire la condiţiile şi modul de efectuare a expertizelor criminalistice.