Centralizatoare  achizitii

 
Centralizator Achizitiilor Publice Deceembrie 2023
 
Centralizator Achizitiilor Publice Septembrie 2023
 
Centralizator Achiziții Publice septembrie 2019

Alte informații pot fi obținute de la:

 

Gherghe Dumitru

e-mail: dumitru.gherghe@inec.ro

 

Albici Tiberiu

telefon:021.310.32.91 sau e-mail: tibi@inec.ro