Director General

DirAdj

GRIGORAȘ BEȚIU

Naționalitate: Română

Data nașterii: 04 iunie 1959

Cariera

• 2018 - prezent  - Director Institutul Național de Expertize Criminalistice
• Octombrie 2010 – 2018  - Director adj. Institutul Național de Expertize Criminalistice
• 2001 – 2010 – Șef sector „Inginerie criminalistică” – I.N.E.C.
• 1990 – 2001 - Expert criminalist – Institutul Național de Expertize Criminalistice
• 1987 - 1990 - Inginer proiectant – Institutul Național de Mașini Termice București
• 1984 – 1987 - Inginer stagiar – Intreprinderea de autoturisme „DACIA” Pitești

Educație

• 2002 – Universitatea „Transilvania” – Brașov- doctorand în domeniul „Inginerie macanică”. Program doctoral întrerupt.
• 1998- 2002 – Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Drept.
• 1979 – 1984 – Institutul Politehnic București – Facultatea de Transporturi – Secția ”Autovehicule rutiere” – inginer.

Stagii de perfecționare

• 2004 - “ Road Accident Reconstruction Problems”-instruire pe o nouă versiune a programului PC Crash - Zakopane (Polonia).
• 2004 - Instruire privind utilizarea Kay”s Multi Speech, model 3700 în expertiza audio- Lincoln Park – New Jersey – SUA.
• 2005 - Instruire privind alte metode de analiză a impactului autovehicul – pieton - Istanbul (Turcia)
• 2005 - Stagiu de perfecţionare privind noile aplicaţii ale programului PC Crash, cu participarea la teste de impact – Cracovia (Polonia).
• 2005 - HVE Hands On Training-Miami, Florida (programe specializate în reconstituirea dinamicii accidentelor de trafic rutier.
• 2005 - EDC SIMULATIONS-University of Miami, Florida (programe specializate în reconstituirea dinamicii accidentelor de trafic rutier).
• 2009 Stagiu de perfecționare privind noile aplicații ale programului Virtual Crash – Gabcikovo, Slovacia.
• 2011 Stagiu de perfecționare privind noile aplicații ale programului PC Crash v. 9.1 – Universitatea ”Transilvania” – Brașov

Afilieri profesionale

Expert tehnic – Biroul Central pentru Expertize Tehnice Judiciare – Ministerul Justiţiei - din anul 1992
• Societatea Română de Grafologie, membru din anul 1998
• Societatea Română de Criminalistică şi Criminologie, membru din anul 1999
• SAE International (Society of Automotive Engineers)-USA-membru din anul 2005
• EVU – Asociaţia Europeană de cercetare şi analiză a accidentelor de trafic – membru din anul 2008
• Corpul Experților Criminaliști din România – Aurel Boia

 

Director General Adjunct

Conducere

COSMA GHEORGHIȚĂ

Naționalitate: Română

Data nașterii: 29 decembrie 1969

Cariera

• 2018 - prezent - Director Institutul Național de Expertize Criminalistice
• 2010 – 2018  - Director adj. Institutul Național de Expertize Criminalistice
• 2001 – 2010 – Șef sector „Inginerie criminalistică” – I.N.E.C.
• 1990 – 2001 - Expert criminalist – Institutul Național de Expertize Criminalistice
• 1987 - 1990 - Inginer proiectant – Institutul Național de Mașini Termice București
• 1984 – 1987 - Inginer stagiar – Intreprinderea de autoturisme „DACIA” Pitești

Educație

• 2008-2012 – Universitatea „Spiru Haret” București, Facultatea de Drept și Administrație Publică, specializare Drept
• 1989-1994 – Universitatea Politehnica București, Facultatea de Transporturi, Secția Autovehicule Rutiere

Stagii de perfecționare

• 1999 - Conferinţă privind aplicarea unor noi tehnici utilizate la cercetarea accidentelor rutiere; metode utilizate în Marea Britanie - Ministerul Administraţiei şi Internelor, Bucureşti
• 2003 - Sesiune de comunicări ştiinţifice cu ocazia împlinirii a „45 de ani de expertiză criminalistică în laboratoarele Ministerului Justiţiei”
• 2005 - Workshop cu tema “Utilizarea programelor moderne de simulare a accidentelor rutiere în activitatea de expertiză tehnică” - Universitatea Politehnică Timişoara
• 2006 - Stagiu de instruire şi formare a auditorilor interni pentru sistemul de management al calităţii ISO 9001 şi ISO/CEI 17025 – Fiatest, Bucureşti
• 2008 - Seminarul internaţional PC-Crash cu tema “Accident Simulation using PC-Crash Software”, cu participare la teste de impact – Linz, Austria
• 2011 - Curs de pregătire profesională cu tema „Implementarea procedurii specifice ISO/CEI 17025/2005 COD: PS-03 - determinarea vitezelor de impact ale autovehiculelor în cadrul expertizei accidentului de trafic rutier”
• 2012 - A XXI-a Conferință anuală EVU – Asociația experților auto din Europa – Universitatea Transilvania Brașov
• 2013 – Stagiu de pregătire şi perfecţionare privind aplicaţiile programului Virtual Crash 3.0, Gabcikovo, Slovacia
• 2013 – Seminar de utilizare a programului PC-Crash versiune 10,0 – Universitatea Transilvania Brașov
• 2014 – Simpozion de Criminalistică cu tema „Expertizele în noul cod de procedură penală. Activitatea, rolul şi răspunderea experţilor criminalişti” – Universitatea București, Facultatea de Drept
• 2016 – Participare la Sesiunea Anuală a Grupului de Lucru de Analiză a Accidentelor de Trafic Rutier (EWF RAA) – Bratislava, Slovacia
• 2017 – Seminarul experţilor criminalişti autorizaţi din cadrul sectorului „Inginerie Criminalistică”

• 2018 – Seminar de pregătire profesională a experţilor criminalişti autorizaţi din cadrul sectorului „Inginerie Criminalistică”
• 2019 – Seminar de pregătire profesională a experţilor criminalişti din sectorul “Inginerie Criminalistică”
• 2021 – Seminarul experţilor criminalişti din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
• 2021 – Participarea la programul de perfecționare și formare continuă privind prevenirea/combaterea evaziunii fiscale și a corupției, pantouflage – proceduri operaționale, regulamen, interdicții, legislație aplicabilă
• 2022 – Seminarul experţilor criminalişti din specialitatea auto din INEC
• 2023 – Simpozionul național de criminalistică organizat de sectorul ”Inginerie Criminalistică” din cadrul INEC

Afilieri profesionale

• SAE International (Society of Automotive Engineers) USA – membru din anul 2005

• EVU – Asociaţia Europeană de cercetare şi analiză a accidentelor de trafic – membru din anul 2008ȘEFI SECTOARE


ȘEFI LABORATOARE TERITORIALE