Expertiza criminalistică în țara noastră a avut un parcurs destul de sinuos, neexistând întotdeauna o reglementare unitară pe parcursul dezvoltării acesteia.

Astfel, în anul 1946, experții grafici s-au constituit într-un corp recunoscut prin Legea nr. 498/1946, abrogată ulterior prin Decretul nr. 472/1957.

Prin Decretul nr. 88/1956  s-a înființat Institutul de Criminalistică de pe lângă Procuratura Generală a României, care a fost ulterior desființat prin Legea nr. 60/1968.

În anul 1958 s-a înființat Laboratorul Central de Expertize Criminalistice în subordinea Ministerului Justiției, prin desființarea corpului experților grafici, o parte dintre membrii corpului fiind cooptați în noul laborator înființat.

Din anul 1969, prin înființarea laboratoarelor din București și Cluj, aflate în subordinea Laboratorului central, modul de efectuare a expertizelor criminalistice a fost reorganizat, creându-se două trepte, primă expertiză și noua expertiză, corespunzătoare celor două categorii de laboratoare criminalistice, Laboratoarele interjudețene de expertiză criminalistică (București și Cluj Napoca) și Laboratorul central de expertiză criminalistică, care funcționau în subordinea Ministerului Justiției (art. 4 lit. c, art. 18 și art. 19 din Decretul nr. 648/septembrie 1969).  În baza acestui act normativ, Ministerul Justiției a emis Instrucțiunile nr. 547/1970 cu privire la organizarea și funcționarea laboratoarelor de expertiză criminalistică și apoi Ordinul Ministrului Justiției nr. 227/C/01.08.1981.

Prin H.G.  nr. 368/03.07.1998 (intrată în vigoare la 01.08.1998), s-a înființat Institutul Național de Expertize Criminalistice București (INEC) , în subordinea Ministerului Justiției, prin  reorganizarea fostului Laborator Central de Expertize Criminalistice (L.C.C.), care a fost desființat. Prin același act normativ, alături de laboratoarele interjudețene existente (București și Cluj) au fost înființate și două noi laboartoare interjudețene la Iași și Timișoara.

Regulamentul de organizare și funcționare a INEC și a laboratoarelor din subordine a fost aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 441/C/1999 al Ministrului Justiției.

În mod succesiv, în perioada 2000 – 2011, au apărut mai multe acte normative care reglementează activitatea INEC și statutul expertului criminalist autorizat din cadrul INEC.

- Hotărârea Guvernului României nr. 458 din 15 aprilie 2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., publicată în Monitorul Oficial nr. 276 din 28 aprilie 2009 și  intrată în vigoare  la data de  28 aprilie 2009.

 - Legea  nr. 156 din 5 iulie 2011, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial nr. 519 din 22 iulie 2011, prin care, pentru prima dată, a fost reglementat statutul personalului de specialitate criminalistică (experții criminaliști autorizați) și a celui auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul INEC. În acelați timp, prin acest act normativ s-a reglementat și cadrul legal specific al efectuării expertizei criminalistice de către experții criminaliști autorizați (laboratoare private de expertiză criminalistică).

În martie 2001 INEC s-a afiliat la ENFSIReţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Legale - European Network of Forensic Science Institutes), fiind membru cu drepturi depline, având de atunci o participare activă pe specialitățile de expertiză criminalistică din portofoliul său. Din anul 2008 institutul, prin dl expert criminalist autorizat Florin Rușitoru, deține președenția grupului de lucru pe specialitatea accidente de trafic rutier din cadrul ENFSI (EWG RAA).

În anul 2009, INEC a fost acredit de către autoritatea competentă (RENAR) conform standardului de calitate ISO/CEI 17025:2005, pentru specialitățile scris și semnătură, ulterior acreditându-se și pe specialitățile accidente de trafic rutier și dactiloscopie.

În iunie 2015, prin Ordinul ministrului justiției nr. 1901/C/2015 a fost aprobat noul Regulament de Organizare și Funcționare a I.N.E.C., prin care, printre altele, s-au adus unele modificări și organigramei institutului. Ordinul a fost publicat în M.Of. nr. 455 din 24 iunie 2015.

Experții INEC participă activ, cu articole, opinii la traininguri, simpozioane, alte manifestări științifice din străinătate, organizate fie sub egida ENSFI, fie a instituțiilor similare din spațiul european.

Anual, sunt organizate de către INEC manifestări științifice (simpozioane, consfătuiri științifice), unele cu participare internațională, ocazie cu care experții INEC prezintă materiale cu caracter științific deosebit, rezultat al activității de efectuare a expertizelor sau de cercetare în domeniu.

În ce privește activitatea publicistică, enumerăm fără pretenția de exhaustivitate și cu scuzele de rigoare pentru cei nenominalizați, nenumăratele lucrări publicate în domeniu de prof. dr. Lucian Ionescu, dr. Dumitru Sandu, Adrian  Frățilă, conf. dr. Sorin Alămoreanu ș.a.

Structura organizatorică a I.N.E.C.

1.       Structura Centrală – cu competență teritorială generală

Institutul Național de Expertize Criminalistice – Laboratorul de Expertize Criminalistice în cadrul căruia există, conform prevederilor art. 21 alin (2) din Ordinul nr. 1901/C/2015 al ministrului justiției:

         - Sectorul de „Identificare Criminalistică”, în portofoliul căruia sunt cuprinse următoarele specialități:

   a) expertiza grafică şi tehnică a documentelor;

   b) expertiza dactiloscopică a urmelor palmare şi plantare;

   c) expertiza traseologică a urmelor lăsate de fiinţe şi obiecte;

   d) expertiza balistică a armelor şi a muniţiilor.

      - Sectorul de „Inginerie Criminalistică”, în portofoliul căruia sunt cuprinse următoarele specialități:

   a) expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru;

   b) expertiza criminalistică în explozii şi incendii;

   c) expertiza vocii şi vorbirii;

   d) expertiza imaginilor.

        - Sectorul de „Droguri, Stupefiante și Determinări Fizico-Chimice”, în portofoliul căruia sunt cuprinse următoarele specialități:

   a) expertiza drogurilor şi a stupefiantelor;

   b) expertiza fizico-chimică a probelor materiale.

        - Compartimentul „Tehnică de laborator”

        - Compartimentul „Financiar – Contabil”

        - Compartimentul „Secretariat – administrativ”

         - „Arhiva institutului”

2.       Structurile Teritoriale – laboratoarele interjudețene cu următoarele competențe:

              a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti: municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Prahova, Buzău, Brăila, Constanţa, Tulcea, Galaţi, Vrancea; 

               b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Braşov: judeţele Harghita, Covasna, Mureş, Braşov, Argeş şi Vâlcea; 

               c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj: judeţele Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Alba, Hunedoara, Sibiu;

               d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Craiova: judeţele Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt; 

               e) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi: judeţele Iaşi, Suceava, Botoşani, Neamţ, Bacău, Vaslui; 

               f) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara: judeţele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin. 

Prin oridinul Nr. 101/C/2015 a fost aprobat noul Regulament de Organizare și Funcționare a I.N.E.C., prin care, printre altele, s-au adus unele modificări și organigramei institutului. Ordinul a fost publicat în M.Of. nr. 455 din 24 iunie 2015.

Experții INEC participă activ, cu articole, opinii la traininguri, simpozioane, alte manifestări științifice din străinătate, organizate fie sub egida ENSFI, fie a instituțiilor similare din spațiul european.

Anual, sunt organizate de către INEC manifestări științifice (simpozioane, consfătuiri științifice), unele cu participare internațională, ocazie cu care experții INEC prezintă materiale cu caracter științific deosebit, rezultat al activității de efectuare a expertizelor sau de cercetare în domeniu.

În ce privește activitatea publicistică, enumerăm fără pretenția de exhaustivitate și cu scuzele de rigoare pentru cei nenominalizați, nenumăratele lucrări publicate în domeniu de prof. dr. Lucian Ionescu, dr. Dumitru Sandu, Adrian  Frățilă, conf. dr. Sorin Alămoreanu ș.a.