Tarife
Tuesday August 04, 2020

TARIFE I.N.E.C

 

             Prin Ordinul ministrului justiției nr. 62/C/2020 din  10.01.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 29 din 16.01.2020 - Partea I, taxa de expertiză a fost majorată la 1100 lei pentru 1-3 probleme și 110 lei pentru fiecare obiectiv suplimentar:

 

 Genul expertizei  Situaţia    Tariful expertizei în funcţie de obiectivele dispuse [LEI]
 1 – 3 probleme  Pentru fiecare problemă suplimentară
Expertiză criminalistică Prima expertiză 1100 110
Fiecare nouă expertiză 1100 110

 

Modalitatea de plată a taxelor de expertiză

 

       Începând cu 01.07.2014, taxa pentru efectuarea expertizei, în cuantumul stabilit de expertul desemnat să efectueze lucrarea, poate fi achitată prin ordin de plată sau mandat poştal în noul cont, nr. RO15TREZ70520G330400XXXX, deschis la Trezoreria Statului Sector 5, Bucureşti, beneficiar INEC, Cod Unic de Identificare fiscală (CUI) 4420635. La rubrica pentru corespondenţă a ordinului de plată sau mandatului poştal recomandăm să se scrie “Taxă efectuare expertiză”, numărul de dosar în care s-a solicitat expertiza şi numele părţii. În lipsa acestor date este posibil să apară întârzieri cauzate de imposibilitatea confirmării contabile a plăţii. Depunerile efectuate în vechiul cont anterior datei de 31.08.2014 sunt acceptate.