Prezentare
Tuesday September 28, 2021

 

sigla enfsi  logo nou  sigla renar 

 

I.N.E.C. este instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Justiţiei.

Laboratorul de Expertize Criminalistice al I.N.E.C. este acreditat pentru satisfacerea cerinţelor standardului de calitate ISO/CEI 17025:2005.

I.N.E.C. este afiliat, începând cu luna martie 2001, la Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Legale - European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).