Plan managerial
Wednesday August 04, 2021

OBIECTIVELE ASUMATE DE CONDUCEREA INSTITUTULUI PENTRU ANUL 2016


1. Măsuri de ordin organizatoric pentru reducerea timpilor de efectuare a expertizelor.


2. Acreditarea institutului conform standardului de calitate ISO/CEI 17025 pe noi specialităţi, respectiv ”expertiza balistică a armelor și munițiilor” și ”expertiza drogurilor și a stupefiantelor”.


3. Modificarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate criminalistică.


4. Modificarea regulamentului de avansare în grade profesionale și organizarea concursului pentru experții care îndeplinesc condițiile legale.


5. Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a activității de expertiză criminalistică în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și a Laboratoarelor Interjudețene de Expertize Criminalistice;


6. Continuarea implementării standardelor de control managerial/control intern.


7. Introducerea unui nou gen de expertiză criminalistică în portofoliul INEC – “Expertiza drogurilor şi stupefiantelor”;


8. Implementarea măsurilor asumate în cadrul Strategiei naționale Anticorupție;


9. Ocuparea celor 4 posturi vacante de expert criminalist şi efectuarea demersurilor la nivelul MJ pentru obţinerea unor noi posturi pentru genurile de expertiză introduse în portofoliul INEC.


10. Identificarea şi elaborarea unor programe de pregătire sau perfecţionare profesională continuă a experţilor criminalişti.


11. Realizarea obiectivelor asumate în cadrul planului de pregătire profesională al experților și a celuilalt personal.


12. Efectuarea de cercetări pe specialitățile de expertiză pe care institutul are resurse, cu antrenarea domeniului univesitar


13. Achiziționarea echipamentelor și programelor conform planului de achiziții publice.


14.Continuarea colaborării cu structuri similare din Europa și din afara spațiului European


15. Participarea la teste colaborative organizate în cadrul INEC, sau de alte institute de profil din țară sau din sistemul european ENFSI


16. Realizarea, de către şefii de sectoare şi de laboratoare, a unor controale operative curente asupra activităţii experţilor criminalişti din subordine.


17. Elaborarea unei strategii privind îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu instanţele şi organele de urmărire penală, prin participarea la sesiuni comune;


18. Elaborarea unei strategii comune cu Institutul Naţional al Magistraturii, în vederea pregătirii viitorilor magistraţi cu privire la condiţiile şi modul de efectuare a expertizelor criminalistice.


19. Întocmirea unui ghid practic de expertiză criminalistică, pentru a veni în sprijinul organelor judiciare în activitatea de dispunere a expertizelor și în evaluarea rezultatelor acestora.