Tarife
Saturday January 18, 2020

TARIFE I.N.E.C

 

        Prin ordinul nr. 2.857/C/2010 din data de 08.12.2010 al ministrului justiţiei, privind tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul INEC şi al Laboratoarelor Interjudeţene, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 25/11.01.2011, tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (INEC) si al Laboratoarelor Interjudeţene de Expertize Criminalistice (LIEC) au fost stabilite potrivit tabelului următor:

 

 Genul expertizei  Situaţia    Tariful expertizei în funcţie de obiectivele dispuse [LEI]
 1 – 3 probleme  Pentru fiecare problemă suplimentară
Expertiză criminalistică Prima expertiză 900 90
Fiecare nouă expertiză 900 90

 

Modalitatea de plată a taxelor de expertiză

 

       Începând cu 01.07.2014, taxa pentru efectuarea expertizei, în cuantumul stabilit de expertul desemnat să efectueze lucrarea, poate fi achitată prin ordin de plată sau mandat poştal în noul cont, nr. RO15TREZ70520G330400XXXX, deschis la Trezoreria Statului Sector 5, Bucureşti, beneficiar INEC, Cod Unic de Identificare fiscală (CUI) 4420635. La rubrica pentru corespondenţă a ordinului de plată sau mandatului poştal recomandăm să se scrie “Taxă efectuare expertiză”, numărul de dosar în care s-a solicitat expertiza şi numele părţii. În lipsa acestor date este posibil să apară întârzieri cauzate de imposibilitatea confirmării contabile a plăţii. Depunerile efectuate în vechiul cont anterior datei de 31.08.2014 sunt acceptate.