Achiziții publice
Friday March 23, 2018

Achiziții Publice

 

pdf Program anual de achiziții publice pentru anul 2016

pdf Centralizator achizitii publice pentru anul 2016

pdfProgram anual de achiziții publice pentru anul 2017

Alte informații pot fi obținute de la:

 

Gherghe Dumitru

e-mail: dumitru.gherghe@inec.ro

 

Albici Tiberiu

telefon:021.310.32.91 sau e-mail: tibi@inec.ro